Vapes og e-sigaretter består av 3 deler eller mer

Lukket tank, cig-a-like og Vape pod-system:


1: Et oppladbart Litium-ion-batteri


2: Et LED lys som fungerer som glo / aktiveringslys og batterinivå indikator


3: En eJuice beholder, med en innebygd coil, som varmer eJuice fra beholderen og forvandler den til damp når den inhaleres.


4: Noen har også en knapp for å aktivere batteriet


5: Passer for alt fra nybegynnere over 18 år som ønsker å slutte å røyke til erfarne brukere som vil ha en liten og ikonisk enhet på farten.


Vape med åpen tank består av 5 deler eller mer

1: Et oppladbart Litium-ion-batteri


2: En knapp for å aktivere batteriet


3: En påfyllbar eJuice tank


4: En utskiftbar spole som varmer opp eJuice og forvandler den til damp når den inhaleres.


5: Et munnstykke


6: Passer for deg som har vapet en del før og erfarne brukere, over 18 år, som vil ha mer vape, og mulighetene for å blande smaker.

Engangs e-sigaretter ikke i vår natur.

Noen leverandører produserer engangs-sigaretter. Nordic Light gjør ikke

engangs produkter fordi det er en ekstra og unødvendig belastning for miljøet.


Den grønne vitenskapen bak Vapes

Når du tar et trekk fra en Vape, aktiverer batteriet automatisk en fordamper som varmer opp eJuice.


eJuicen blir konvertert til damp, når den inhaleres, og fordamper når den pustes ut.


Det er ingen flamme involvert - Ingen tobakk involvert - Ingen tjære å inhalere - Ingen ubehagelig lukt - Ingen aske eller sigarettstumper.


Når du velger en Vape, følg troen din. Velg klokt - Velg kvalitet.


Fakta om nikotin

Nikotin er et vanedannende stoff, og er grunnen til at røykere fortsetter å røyke.


Nikotin forårsaker ikke kreft eller død.Det er ikke nikotinet som forårsaker kreft, sykdom eller fører til røykedød - det er de mange giftige stoffene i tobakksigaretten. Ifølge American Lung Association er minst 69 av de 7000 kjemikaliene i tobakksigaretter kjent for å forårsake kreft, og mange av kjemikaliene er giftige.


For de fleste røykere fungerer produkter som inneholder nikotin som en vei ut av tobakkavhengighet


Vapes / e-sigaretter kan derfor være tobakkalternativet - som får deg forbi tobakk.Fakta om vår eJuice


Nordic Light®eJuice består av; nikotin i farmasøytisk kvalitet, blandet med FDA og EU-godkjente tilsetningsstoffer somsmakstilsetninger, Propylen Glycol (PG) E 1520 og Vegetabilsk Glyserin (VG) E 422.


PG og VG brukes til å distribuere og balansere nikotin og smakstilsetninger i eJuice.


PG og VG lager dampen og blir også bl.a. brukt i mat, medisin og for å lage spesielle effekter i filmer og teatre.


Propylenglykol er en organisk forbindelse, med lav viskositet og evne til å absorbere smaker. Høyt PG-nivå i eJuice, skaper en konsentrert smak.


Vegetabilsk glyserin er en organisk forbindelse avledet fra planter, det er høy viskositet, og gir en tykkere konsistens. Et høyt nivå av VG, gir en rundere og søtere smak og bidrar til å produsere en tykkere vape sky.


Vaping Historie


Beyond Tobacco
Den moderne e-sigarettens far regnes for å være Hon Lik. Mr. Liks far døde av tobakksrøyking, og som en moderne farmasøyt bestemte Hon Lik seg for å hjelpe mennesker bort fra sin tobakksavhengighet. Den første moderne e-sigaretten så dagens lys i Kina i 2003.


Men den første elektroniske sigaretten ble patentert av Herbert A. Gilbert i USA helt tilbake i 1963. Produktet hans ble utviklet et år før US Surgeon General ga ut en rapport som koblet tobakksigaretter til lungekreft. Men Gilbert fant dessverre aldri en støttespiller til finansiere produksjonen av oppfinnelsen hans.

Verdens Helseorganisasjon (WHO)Tradisjonell tobakksproduksjon og forbruk er i sterk konflikt med dagens forbrukertrender. Fokuset på kreft og andre helseproblemer forårsaket av tobakk, røykeforbudet på kontorer og offentlige steder i de fleste vestlige land og fokuset på sunnere alternativer har alle bidratt til en vaneendring.


For å redusere den potensielle sykdomsbyrden, oppfordret Verdens helseorganisasjon (WHO) 168 land til å undertegne rammekonvensjonen om tobakkskontroll i 2003. Konvensjonen er utformet for å presse på for effektiv lovgivning og dens håndhevelse, i alle land, for å redusere skadelige effekter av tobakk.

I årene like etter Lik's produkt introduksjon begynte e-sigarettindustrien å utvikle seg raskt. Noen vil kanskje si for raskt. I løpet av denne perioden ble det lansert en rekke produkter av tvilsom kvalitet, som bidro til skeptisk pressedekning i løpet av disse årene.


Kvaliteten på e-sigaretter har forbedret seg kraftig de siste årene, ledet an av WHOs krav om regulativer i 2012.


I følge Euromonitor har e-sigarettmarkedet vokst med 20% i året tilUS$ 18 milliarder i 2017.Skadereduksjon
Toppforskere advarer WHO om ikke å stumpe e-sigaretter:


«Disse produktene kan være blant de viktigste helseinnovasjonene i det 21. århundre - og kan kanskje redde hundrevis av millioner av liv.» En gruppe på 53 ledende internasjonale forskere skrev i et åpent brev til WHO


«EC (e-cigaretter) bruk er assosiert med forbedret suksessrate og en nedgang i røykeprevalensen. EC produserer anslagsvis 18 000 ekstra langvarige eks-røykere i England hvert år; en fersk oppdatering antyder at tallet kan være så høyt som 57 000» GOV-UK

«E-sigaretter er 95% mindre skadelige enn tobakksigaretter»

Public Health UK


Europeiske Union

I 2014 vedtok EU et rammeverk som legaliserer og regulerer e-sigaretter i hele unionen. Alle EU-land tilpasset seg dette regelverket i løpet av 2016


Du finner EU-regelverket her: Forskriftene om e-sigaretter starter ved artikkel 20, side 25.